local_phone 0982608231

สาระการเงิน


แจ็ค หม่า เตือนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และบิตคอยน์จะกลายเป็นฟองสบู่ แต่เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกเกินกว่าที่หลายคนจินตนาการถึง

แจ็ค หม่า เตือนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และบิตคอยน์จะกลายเป็นฟองสบู่ แต่เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกเกินกว่าที่หลายคนจินตนาการถึง


Scroll To Top